سوپر درین

سوپرپایپ

سوپر درین - سوپرپایپ

سوپر درین نمونه یک کالای لوکس

این محصول تا اطلاع ثانوی از سبد کالایی این مجموعه حذف گردید

سیستم فاضلابی سوپردرین محصولی از سوپرپایپ برای لوله کشی فاضلاب ساختمان ها مورد استفاده قرار میگیرد.

ویژگی ها و مزایای سیستم فاضلابی سوپردرین:

  • تنوع اتصالات
  • لوله های مدرج برای سهولت اجرا و متره کردن راحت تر
  • مقاومت در مقابل آب تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد (کوتاه‌مدت)
  • مقاومت در برابر مواد شیمیایی از PH2 تا PH12
  • کم‌ صدا: ۸ تا ۱۰ دسی بل کمتر از لوله‌های مشابه
  •  
نام مجموعه سوپر پایپ
محل کارخانه آلمان
تعداد افراد شاغل 200 نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های ۵ لایه – بست و ساپورت – پمپ – ابزار تاسیسات
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
مدیر فروش مهندس یوسفی

بازرگانی کشیشی ، کاتالوگ محصول پوشفیت سوپر درین

کاتالوگ پوشفیت سوپر درین

لیست قیمت پوشفیت سوپر درین

كد كالانام كالاباركدواحد كالاقيمت اول
1110201001لوله يكسر سوكت ١٥ سانت ٤٠ سوپر درين( ٣٣٠٠٤٠)111000عدد122080
1110201002لوله يكسر سوكت ٢٥ سانت ٤٠ سوپر درين(٣٣٠٠٤٠)111010عدد138430
1110201004لوله يكسر سوكت ٥٠ سانت ٤٠ سوپر درين(٣٣٠٠٤٥)111020عدد261600
1110201005لوله يكسر سوكت ٧٥ سانت ٤٠ سوپر درين(٣٣٠٠٤٧)111030عدد327000
1110201007لوله يكسر سوكت ١٥٠ سانت ٤٠ سوپر درين(٣٣٠٠٤١)111050عدد600590
1110201008لوله يكسر سوكت ٢٠٠ سانت ٤٠ سوپر درين(٣٣٠٠٤٢)111060عدد731390
1110201009لوله يكسر سوكت ٣٠٠ سانت ٤٠ سوپر درين(٣٣٠٠٤٣)111070عدد1058390
1110201011لوله يكسر سوكت ١٥ سانت ٥٠ سوپر درين(٣٣٠٠٥٠)112000عدد202740
1110201012لوله يكسر سوكت ٢٥ سانت ٥٠ سوپر درين(٣٣٠٠٥٠)112010عدد225630
1110201013لوله يكسر سوكت ٥٠ سانت ٥٠ سوپر درين(٣٣٠٠٥٥)112020عدد319370
1110201014لوله يكسر سوكت ٧٥ سانت ٥٠ سوپر درين(٣٣٠٠٥٧)112030عدد419650
1110201016لوله يكسر سوكت ١٠٠سانت ٥٠ سوپر درين(٣٣٠٠٥١)112040عدد487230
1110201017لوله يكسر سوكت ١٥٠ سانت ٥٠ سوپر درين(٣٣٠٠٥١)112050عدد715040
1110201018لوله يكسر سوكت ٢٠٠ سانت ٥٠ سوپر درين(٣٣٠٠٥٢)112060عدد937400
1110201020لوله يكسر سوكت ٣٠٠سانت ٥٠ سوپر درين(٣٣٠٠٥٣)112070عدد1339610
1110201022لوله يكسر سوكت ١٥ سانت ٧٥ سوپر درين(٣٣٠٠٧٠)113000عدد265960
1110201023لوله يكسر سوكت ٢٥ سانت ٧٥ سوپر درين(٣٣٠٠٧٠)113010عدد315010
1110201024لوله يكسر سوكت ٥٠ سانت ٧٥ سوپر درين(٣٣٠٠٧٥)113020عدد540640
1110201025لوله يكسر سوكت ٧٥ سانت ٧٥ سوپر درين(٣٣٠٠٧٧)113030عدد671440
1110201030لوله يكسر سوكت ١٥٠ سانت ٧٥ سوپر درين(٣٣٠٠٧١)113050عدد1181560
1110201090لوله يكسر سوكت ٢٠٠ سانت ٧٥ سوپر درين(٣٣٠٠٧٢)113060عدد1575050
1110201094لوله يكسر سوكت ٣٠٠ سانت ٧٥ سوپر درين(٣٣٠٠٧٣)113070عدد2250850
1110201096لوله يكسر سوكت ١٥ سانت ١١٠ سوپر درين(٣٣٠٠١٠)115000عدد525380
1110201098لوله يكسر سوكت ٢٥ سانت ١١٠ سوپر درين(٣٣٠٠١٠)115010عدد596230
1110201100لوله يكسر سوكت ٥٠ سانت ١١٠ سوپر درين(٣٣٠٠١٥)115020عدد1007160
1110201102لوله يكسر سوكت ٧٥ سانت ١١٠ سوپر درين(٣٣٠٠١٧)115030عدد1241510
1110201104لوله يكسر سوكت ١٠٠ سانت ١٠٠ سوپر درين(٣٣٠٠١١)115040عدد1728740
1110201106لوله يكسر سوكت ١٥٠ سانت ١١٠ سوپر درين(٣٣٠٠١١)115050عدد2453590
1110201108لوله يكسر سوكت ٢٠٠ سانت ١١٠ سوپر درين(٣٣٠٠١٢)115060عدد2963710
1110201110لوله يكسر سوكت ٣٠٠ سانت ١١٠ سوپر درين(٣٣٠٠١٣)115070عدد4734960
1110201112لوله يكسر سوكت ٢٥ سانت ١٢٥ سوپر درين(٣٣٠٠٢٠)116010عدد951570
1110201116لوله يكسر سوكت ٥٠ سانت ١٢٥ سوپر درين(٣٣٠٠٢٥)116020عدد1278570
1110201119لوله يكسر سوكت ٧٥ سانت ١٢٥ سوپر درين(٣٣٠٠٢٧)116030عدد1684050
1110201120لوله يكسر سوكت ١٠٠ سانت ١٢٥ سوپر درين(٣٣٠٠٢١)116040عدد2175640
1110201122لوله يكسر سوكت ١٥٠ سانت ١٢٥ سوپر درين(٣٣٠٠٢١)116050عدد3191520
1110201124لوله يكسر سوكت ٢٠٠ سانت ١٢٥ سوپر درين(٣٣٠٠٢٢)116060عدد4291330
1110201126لوله يكسر سوكت ٣٠٠ سانت ١٢٥ سوپر درين(٣٣٠٠٢٣)116070عدد6304560
1110201128لوله يكسر سوكت ٢٥ سانت ١٦٠ سوپر درين(٣٣٠٠٦٠)117010عدد1657890
1110201130لوله يكسر سوكت ٥٠ سانت ١٦٠ سوپر درين(٣٣٠٠٦٥)117020عدد2649790
1110201132لوله يكسر سوكت ٧٥ سانت ١٦٠ سوپر درين(٣٣٠٠٦٧)117030عدد2945180
1110201134لوله يكسر سوكت ١٠٠ سانت ١٦٠ سوپر درين(٣٣٠٠٦١)117040عدد3801920
1110201136لوله يكسر سوكت ١٥٠ سانت ١٦٠ سوپر درين(٣٣٠٠٦١)117050عدد5248350
1110201138لوله يكسر سوكت ٢٠٠ سانت ١٦٠ سوپر درين(٣٣٠٠٦٢)117060عدد7258310
1110201140لوله يكسر سوكت ٣٠٠ سانت ١٦٠ سوپر درين(٣٣٠٠٦٣)117070عدد10836780
1110201142لوله دوسر سوكت ٥٠ سانت ٤٠ سوپر درين(٣٣٠١٤٥)118120عدد315010
1110201144لوله دوسر سوكت ١٠٠ سانت ٤٠ سوپر درين(٣٣٠١٤١)118140عدد533010
1110201146لوله دوسر سوكت ١٥٠ سانت ٤٠ سوپر درين(٣٣٠١٤١)118150عدد794610
1110201150لوله دوسر سوكت ٢٠٠ سانت ٤٠ سوپر درين(٣٣٠١٤٢)118160عدد864370
1110201152لوله دوسر سوكت ٣٠٠ سانت ٤٠ سوپر درين(٣٣٠١٤٣)118170عدد1228430
1110201154لوله دوسر سوكت ٥٠ سانت ٥٠ سوپر درين(٣٣٠١٥٥)118220عدد434910
1110201156لوله دوسر سوكت ١٠٠ سانت ٥٠ سوپر درين(٣٣٠١٥١)118240عدد622390
1110201158لوله دوسر سوكت ١٥٠ سانت ٥٠ سوپر درين(٣٣٠١٥١)118250عدد931950
1110201160لوله دوسر سوكت ٢٠٠ سانت ٥٠ سوپر درين(٣٣٠١٥٢)118260عدد1141230
1110201162لوله دوسر سوكت ٣٠٠ سانت ٥٠ سوپر درين(٣٣٠١٥٣)118270عدد1620830
1110201164لوله دوسر سوكت ٥٠ سانت ٧٥ سوپر درين(٣٣٠١٧٥)118320عدد627840
1110201166لوله دوسر سوكت ١٠٠ سانت ٧٥ سوپر درين(٣٣٠١٧١)118340عدد967920
1110201168لوله دوسر سوكت ١٥٠ سانت ٧٥ سوپر درين(٣٣٠١٧١)118350عدد1282930
1110201170لوله دوسر سوكت ٢٠٠ سانت ٧٥ سوپر درين(٣٣٠١٧٢)118360عدد1597940
1110201172لوله دوسر سوكت ٣٠٠ سانت ٧٥ سوپر درين(٣٣٠١٧٣)118370عدد2393640
1110201174لوله دوسر سوكت ٥٠ سانت ١١٠ سوپر درين(٣٣٠١١٥)118520عدد1166300
1110201176لوله دوسر سوكت ١٠٠ سانت ١١٠ سوپر درين(٣٣٠١١١)118540عدد1853000
1110201178لوله دوسر سوكت ١٥٠ سانت ١١٠ سوپر درين(٣٣٠١١١)118550عدد2672680
1110201180لوله دوسر سوكت ٢٠٠ سانت ١١٠ سوپر درين(٣٣٠١١٢)118560عدد3442220
1110201182لوله دوسر سوكت ٣٠٠ سانت ١١٠ سوپر درين(٣٣٠١١٣)118570عدد5241810
1110201184لوله دوسر سوكت ١٠٠ سانت ١٢٥ سوپر درين(٣٣٠١٢١)118640عدد2727180
1110201186لوله دوسر سوكت ١٥٠ سانت ١٢٥ سوپر درين(٣٣٠١٢١)118650عدد3300520
1110201188لوله دوسر سوكت ٢٠٠ سانت ١٢٥ سوپر درين(٣٣٠١٢٢)118660عدد4328390
1110201200لوله دوسر سوكت ٣٠٠ سانت ١٢٥ سوپر درين(٣٣٠١٢٣)118670عدد6707860
1110202001زانو ١٥ درجه ٤٠ سوپر درين(٣٣١٥٠٤)111100عدد176580
1110202002زانو ١٥ درجه ٥٠ سوپر درين(٣٣١٥٠٥)112100عدد228900
1110202003زانو ١٥ درجه ٧٥ سوپر درين(٣٣١٥٠٧)113100عدد408750
1110202004زانو ١٥ درجه ١١٠ سوپر درين(٣٣١٥١٠)115100عدد841480
1110202005زانو ١٥ درجه ١٢٥ سوپر درين(٣٣١٥١٢)116100عدد1365770
1110202006زانو ١٥ درجه ١٦٠ سوپر درين(٣٣١٥١٦)117100عدد2810020
1110202007زانو ٣٠ درجه ٤٠ سوپر درين(٣٣٣٠٠٤)111110عدد176580
1110202008زانو ٣٠ درجه ٥٠ سوپر درين(٣٣٣٠٠٥)112110عدد228900
1110202009زانو ٣٠ درجه ٧٥ سوپر درين(٣٣٣٠٠٧)113110عدد408750
1110202010زانو ٣٠ درجه ١١٠ سوپر درين(٣٣٣٠١٠)115110عدد841480
1110202011زانو ٣٠ درجه ١٢٥ سوپر درين(٣٣٣٠١٢)116110عدد1365770
1110202012زانو ٣٠ درجه ١٦٠ سوپر درين(٣٣٣٠١٦)117110عدد2810020
1110202014زانو ٤٥ درجه ٤٠ سوپر درين(٣٣٤٥٠٤)111120عدد176580
1110202015زانو ٤٥ درجه ٥٠ سوپر درين(٣٣٤٥٠٥)112120عدد255060
1110202018زانو ٤٥ درجه ٧٥ سوپر درين(٣٣٤٥٠٧)113120عدد438180
1110202019زانو ٤٥ درجه ١١٠ سوپر درين(٣٣٤٥١٠)115120عدد841480
1110202024زانو ٤٥ درجه ١٦٠ سوپر درين(٣٣٤٥١٦)117120عدد2810020
1110202025زانو ٦٧ درجه ٤٠ سوپر درين(٣٣٦٧٠٤)111130عدد168296
1110202026زانو ٦٧ درجه ٥٠ سوپر درين(٣٣٦٧٠٥)112130عدد217782
1110202027زانو ٦٧ درجه ٧٥ سوپر درين(٣٣٦٧٠٧)113130عدد389675
1110202030زانو ٨٧ درجه ٤٠ سوپر درين(٣٣٠٢٠٤)111140عدد176580
1110202032زانو ٨٧ درجه ٥٠ سوپر درين(٣٣٠٢٠٥)112140عدد255060
1110202033زانو ٨٧ درجه ١١٠ سوپر درين(٣٣٠٢١٠)115140عدد841480
1110202035زانو ٨٧ درجه ١٢٥ سوپر درين(٣٣٠٢١٢)116140عدد1365770
1110202036زانو ٨٧ درجه ١٦٠ سوپر درين(٣٣٠٢١٦)117140عدد2810020
1110202070زانو ٨٧ درجه ٧٠ سوپر درين(٣٣٠٢٠٧)113140عدد408750
1110203004سه راه ٩٠ درجه ٤٠ سوپر درين(٣٣٠٣٠٤)111400عدد304110
1110203005سه راه ٩٠ درجه ٥٠ سوپر درين(٣٣٠٣٠٥)112400عدد427280
1110203007سه راه ٩٠ درجه ٧٥ سوپر درين(٣٣٠٣٠٧)113400عدد686700
1110203008سه راه ٩٠ درجه ١١٠ سوپر درين(٣٣٠٣١٠)115400عدد1413730
1110203009سه راه ٩٠ درجه ١٢٥ سوپر درين(٣٣٠٣١٢)116400عدد3800830
1110203010سه راه ٩٠ درجه ٥٠x ٧٥ سوپر درين(٣٣٠٣٧٥)113410عدد701960
1110203011سه راه ٩٠ درجه ١٦٠ سوپر درين(٣٣٠٣١٦)117400عدد4980210
1110203016سه راه٩٠ درجه ٥٠x١١٠ سوپر درين(٣٣٠٣١٥)115420عدد1098720
1110203017سه راه ٩٠ درجه ٧٥x ١١٠ سوپر درين(٣٣٠٣١٧)115410عدد1140140
1110203018سه راه ٤٥ درجه ٤٠ سوپر درين(٣٣١٣٠٤)111200عدد304110
1110203020سه راه ٤٥ درجه ٥٠ سوپر درين(٣٣١٣٠٥)112200عدد427280
1110203022سه راه ٤٥ درجه ٧٥ سوپر درين(٣٣١٣٠٧)113200عدد686700
1110203025سه راه ٤٥ درجه ١١٠ سوپر درين(٣٣١٣١٠)115200عدد1413730
1110203027سه راه ٤٥ درجه ١٢٥ سوپر درين(٣٣١٣١٢)116200عدد3800830
1110203028سه راه ٤٥ درجه ١٦٠ سوپر درين(٣٣١٣١٦)117200عدد5403130
1110203048سه راه ٤٥ درجه ٥٠x ٧٥ سوپر درين(٣٣١٣٧٥)113210عدد701960
1110203055سه راه ٤٥ درجه٥٠ x ١١٠ سوپر درين(٣٣١٣١٥)115220عدد1110710
1110203056سه راه ٤٥ درجه ٧٥x ١١٠ سوپر درين(٣٣١٣١٧)115210عدد1147770
1110203070سه راه ٩٠ درجه ١١٠x ١٢٥ سوپر درين(٣٣٠٣٢١)116410عدد2194170
1110203078سه راه ٩٠ درجه ١١٠x ١١٦٠ سوپر درين(٣٣٠٣٦١)117410عدد5429290
1110204001رايزر سيفون ١١٠سوپر درين18381-iعدد1034410
1110204002سيفون ٥٠ سوپر درين(٣٣٦٥٠٥ )كنسللللللللللللللل18171-iعدد672530
1110204003سيفون ١١٠ سوپر درين(٣٣٦٥١٠)18371-iعدد2839450
1110204005سه راه بازديد ١١٠ سوپر درين(٣٣٢٣١٠)كنسل115600عدد1413730
1110204016سيفون ٧٥ بلند سوپر درين(٣٣٦٥٠٧)18271-iعدد964650
1110204020عصايى ٥٠ سوپر درين(٣٣٨٥٠٥)18191-iعدد466520
1110204021عصايى ٧٥ سوپر درين(٣٣٨٥٠٧)18291-iعدد1036590
1110204023عصايى ١١٠ سوپر درين(٣٣٨٥١٠)18391-iعدد2269380
1110204050مايع روان كننده ١٥٠ گرمى سوپر درين881800عدد465212
1110204053مايع روان كننده ٢٥٠ گرمى سوپر درين881810عدد626750
1110204056مايع روان كننده ٥٠٠ گرمى سوپر درين881820عدد863280
1110207001درپوش ٥٠ سوپر درين(٣٣١٠٠٥)17120-Iعدد82840
1110207005درپوش ٧٥ سوپر درين(٣٣١٠٠٧)113620عدد142790
1110207006درپوش ١١٠ سوپر درين(٣٣١٠١٠)115620عدد229990
1110207009درپوش ١٢٥ سوپر درين(٣٣١٠١٢)116620عدد273590
1110207010درپوش ١٦٠ سوپر درين(٣٣١٠١٦)117620عدد457800
1110208001تبديل ٥٠x٧٥ سوپر درين(٣٣١٧٧٥)113710عدد333540
1110208002تبديل ٥٠x١١٠ سوپر درين(٣٣١٧١٥)115720عدد490500
1110208003تبديل ٧٥x ١١٠ سوپر درين(٣٣١٧١٧)115710عدد525380
1110208018تبديل ٥٠x٧٥ سوپر درين كوتاه( ٣٣١٧٧٥)113715عدد289395
1110208025تبديل ٥٠x١١٠ سوپر درين كوتاه( ٣٣١٧١٥)115725عدد447990
1110208028تبديل ٧٥x١١٠ سوپر درين كوتاه( ٣٣١٧١٧)115715عدد480690
1110210001سيفون ٥٠ سوپر درين(٣٣٦٥٠٥)18171عدد640920
1110210002سيفون ٧٠ سوپر درين(٣٣٦٥٠٧)18271عدد919088
1110211004بوشن ٤٠ سوپر درين(٣٣١١٠٤)111510عدد228900
1110211010بوشن ١٢٥ سوپر درين(٣٣١١١٢)116510عدد1268760
1110212005سه راه بازديد٥٠ سوپر درين(٣٣٢٣٠٥)112600عدد1009340
1110212009سه راه بازديد ١١٠ سوپر درين(٣٣٢٣١٠)115600aعدد1346804
1110212013سه راه بازديد ١٦٠ سوپر درين(٣٣٢٣١٦)117600عدد4528950
1110214005سه راه تبديل ٤٥ درجه ١١٠*١٢٥ سوپر درين(٣٣١٣٢١)116210عدد2194170
1110214006سه راه تبديل ٨٧ درجه ٤٠*٥٠ سوپر درين(٣٣٠٣٥٤)112410عدد446900
1110215001چها راه ٦٧ درجه ١١٠ سوپر درين115900عدد2168010