کهن

نمایندگی اصلی شیلنگ کهن

صنایع اتصالات شیلنگی کهن به فضل الهی و با بیش از 20 سال حضور مستمر و سابقه ی درخشان ، با سرمایه بخش خصوصی و باهدف کارآفرینی و اشتغال زایی در عرصه ی تولید ملی میباشد.

اطلاعات بیشتر

دسته بندی‌ها