کرد

چینی بهداشتی

لوازم بهداشتی شامل توالت فرنگی، توالت ایرانی، روشویی و زیردوشی که از جنس چینی ساخته میشوند در دسته چینی بهداشتی قرار میگیرند. انواع مختلف چینی بهداشتی در

اطلاعات بیشتر

دسته بندی‌ها