پنتاکس

پمپ آبرسانی

از پمپ ها برای ساختمان های کمتر از 6 طبقه استفاده میشود و برای ساختمانهای بلندتر از بوستر پمپ ها استفاده می‌شود (که در استفاده

اطلاعات بیشتر

دسته بندی‌ها