شوفاژ کار

پکیج زمینی

نکات قابل توجه برای خرید: مساحت خانه یا فضا میزان آبگرم مصرفی مورد نیاز دودکش مناسب که سایز پیشنهادی 15 می باشد مقدار اکسیژن لازم

اطلاعات بیشتر

دیگ چدنی

کاربرد برای مناطق خیلی سرد که امکان شوک حرارتی وجود دارد مناسب نمی باشند. مزایا نسبت به سیستم های مشابه – دیگ های چدنی مقاومت

اطلاعات بیشتر

دسته بندی‌ها