بنکن

رده 40

پارامتر رده لوله، اصطلاح رایجی در بازار ایران برای بیان ضخامت و به طور وابسته وزن لوله است. این پارامتر در واقع همان مقدار اسکجول

اطلاعات بیشتر

دسته بندی‌ها