آلتن

رنگ پرایمر

رنگ پرایمر به عنوان پوشش زیر سطح در موارد مختلفی کاربرد دارد که از عمده ترین موارد استفاده از رنگ پرایمر در خطوط لوله گاز

اطلاعات بیشتر

نوار لوله

کاربرد آب بندی لوله و اتصالات آبرسانی مزایا نسبت به سیستم های مشابه درزگیری و آب بندی بهتر لوله اتصالات آبرسانی

اطلاعات بیشتر

دسته بندی‌ها