سوپرفیکس

سوپرپایپ

سوپرفیکس - سوپرپایپ

بست های سوپرفیکس مختص سوپرپایپ آلمان

این محصول تا اطلاع ثانوی از سبد کالایی این مجموعه حذف گردیده است.

تنوع سایز و ظرفیت انواع مدل های بست و پایه برای انواع لوله از سایز های متغییر
خدمات پس از فروش توصت بازرگانی کشیشی پشتیبانی میشود
محل کارخانه آلمان
محصولات دیگر تولیدی انواع لوله های آبرسانی – گازرسانی – فاضلاب – گرمایشی

بازرگانی کشیشی ، کاتالوگ محصول سوپرفیکس

کاتالوگ فنی سوپرفیکس


جدول لیست قیمت سوپر فیکس

كد كالانام كالاقيمت اول
1110301سوپر فيكس u دو مترى3222040
1110307بست دوپايه ٤٠ سوپر فيكس70850
1110308بست دوپايه ٥٠ سوپر فيكس99190
1110309بست دوپايه ٦٣ سوپر فيكس105730
1110310بست دوپايه ٧٥ سوپر فيكس174400
1110311بست دوپايه ٩٠ سوپر فيكس175490
1110312بست دوپايه ١١٠ سوپر فيكس271410
1110313بست دوپايه ١٢٥ سوپر فيكس338990
1110314بست دوپايه ١٦٠ سوپر فيكس658360
1110320پيچ مترى سوپر فيكس ١٠سانتىM8 28340
1110323سوپر فيكس تخت ٢مترى1668790
1110324پيچ مترى سوپر فيكس ١٠٠سانتيمترىM8 192930
1110325پيچ مترى سوپر فيكس ١٠٠سانتيمترىM10 261600
1110330بست روكش دار ١٦سوپر فيكس100280
1110331بست روكش دار ٢٠ سوپر فيكس103550
1110332بست روكش دار ٢٥ سوپر فيكس115540
1110333بست روكش دار ٣٢ سوپر فيكس123170
1110334بست روكش دار ٤٠ سوپر فيكس130800
1110335بست روكش دار ٥٠ سوپر فيكس140610
1110336بست روكش دار ٦٣ سوپر فيكس200560
1110337بست روكش دار ٧٥ سوپر فيكس304110
1110338بست روكش دار ٩٠ سوپر فيكس332450
1110339بست روكش دار ١١٠سوپر فيكس373870
1110340بست روكش دار ١٢٥ سوپر فيكس510120
1110341بست روكش دار ١٦٠سوپر فيكس630020
1110342بست روكش دار ٢٠٠سوپر فيكس771720