تماس با ما

ارتباط با کشیشی

دفتر مرکزی و نمایشگاه

انبار اتحاد

اعضای تیم فروش

ساعت تماس دفتر مرکزی ۸ الی ۱۷:۳۰ و ساعت تماس فروشگاه تا۱۸:۳۰ می باشد.
نام و نام خانوادگی داخلی شماره تماس
پترو کشیشی (مدیرت فروش ) 101  
آرگام مهرابی (فروش به فروشگاه) ۱۱۸ ۰۹۰۳-۶۷۸-۶۷۴۷
تئو هاروتونیان(فروش به فروشگاه) ۱۱۶ 0936-797-9040
فائزه شکوری( فروش به فروشگاه ) 103  0990-529-0669
نارک مانوکیان (فروش به انبوه سازان) 107  0936-114-6113
منوا آقاخانی (صادرات و بازاریابی) 102 0936-417-8833
ساسون زیرکی (فروش به فروشگاه) ۱۱۴ 0930-665-2307
فرهاد صیادی (بازاریاب پروژه) 110 0912-845-9068
شیرین شاهسواری (فروش به پروژه) ۱۴۷ ۰۹۱۲-۹۲۸-۶۷۴۷
آذیتا رسولی (فروش به پروژه) 104 0935-328-6747    0912-867-4757
دیون (فروش به شخص پروژه) 106 0936-118-6747

 

فرم تماس با ما

"*" indicates required fields