تماس با ما

ارتباط با کشیشی

دفتر مرکزی

فروشگاه و انبار جهت پخش به پروژه ها

انبار مرکزی جهت پخش به فروشگاه های سطح کشور

اعضای تیم فروش

ساعت تماس دفتر مرکزی ۸ الی ۱۷:۳۰ و ساعت تماس فروشگاه تا۱۸:۳۰ می باشد.
نام و نام خانوادگی داخلی شماره تماس
پترو کشیشی ( مدیرت فروش ) 101
شکیبا شیری ( اپراتور بخش فروش ) 112
آرگام مهرابی ( فروش به فروشگاه ) ۱۱۸ ۰۹۰۳۶۷۸۶۷۴۷
تئو هاروتونیان ( فروش به فروشگاه ) ۱۱۶ 09127950859
فائزه شکوری ( فروش به فروشگاه ) 103  09102186747
محدثه بیات ( فروش به فروشگاه ) 149  09123219974
ساسون زیرکی ( فروش به فروشگاه ) ۱۱۴ 09306652307
حمید رضا ابراهیمی ( فروش از طریق مناقصات ) 107 09123884993
نوید احمدی ( فروش به پروژه ) ۱۴۷ 09122946122
آذیتا رسولی ( فروش به پروژه ) 104 09353286747
پیمان عباداله نژاد ( فروش به پروژه ) 106 09358088039
شیرین شاه سواری ( فروش به پروژه ) 147 09129286747