تماس با ما

ارتباط با کشیشی

دفتر مرکزی

انبار مرکزی

اعضای تیم فروش

ساعت تماس دفتر مرکزی ۸ الی ۱۷:۳۰ و ساعت تماس فروشگاه تا۱۸:۳۰ می باشد.
نام و نام خانوادگی داخلی شماره تماس
پترو کشیشی ( مدیریت فروش )
آرمینه شیروانی ( اپراتور بخش فروش ) 112
مریم نوذری ( فروش به فروشگاه ) 169 ۰۹۰۳۶۷۸۶۷۴۷
تئو هاروتونیان ( فروش به فروشگاه ) 116 09127950859
فائزه شکوری ( فروش به فروشگاه ) 103  09102186747
محدثه بیات ( فروش به فروشگاه ) 149  09123219974
محب اسکندری ( فروش به فروشگاه ) 173  09202186747
ملیکا بنی عامر ( فروش به فروشگاه ) 160 09203981252
نوید احمدی ( فروش به پروژه ) 147 09122946122
آذیتا رسولی ( فروش به پروژه ) 104 09353286747
پیمان عبادی ( فروش به پروژه ) 109 09358088039
آرن طهماسیان ( کارشناس فروش پکیج گیتی پسند ) 0912 240 9734