ایران اتصال آسیا

ایران اتصال آسیا

صنایع فولادی ایران اتصال آسیا، تولید کننده اتصالات مانیسمان گازی

درباره ایران اتصال آسیا:

صنايع فولادي ايران اتصال_آسيا توليد اتصالات گاز رادر سال 1369 ازكارگاهي كوچك واقع در سه راه افسريه تهران آغاز نمود و درآغاز شروع به توليد محدود زانوهاي جوشي كرد.

اما پس از مدتي وپس از كسب تجربه مطلوب موفق به گسترش فعاليت خود شد .درسال 1373ماباكوشش وتلاش فراوان توانستيم واحد نوليدي انواع سه راهي جوشی را راه اندازي نموده وبا ياري خداوند متعال به يكي از بزرگترين توليدكنندگان اتصالات جوشی گاز تبديل شويم .ازسال 1375 هدف ما بر روي توليد محصولاتي با كيفيت عالي متمركز گرديد.

با مطالعه وسعي در به روز كردن روش توليد به راحتي توانستيم محصولاتي با كيفيتي قابل رقابت با محصولات خارجي توليد نماييم.محصولات ما شامل موارد ذيل مي باشد.

 

نام مجموعه ایران اتصال آسیا
زمان شروع به کار 1369
نام مدیر عامل سید جواد لطفی آشتیانی
محل کارخانه تهران و استان مرکزی
تعداد افراد شاغل بیش از ۲۵۰
محصولات دیگر تولیدی اتصالات مانسمان و درزدار
تنوع سایز سایز ۱/۲ به بالا

بازرگانی کشیشی ، نمایندگی رسمی ایران اتصال آریا

کاتالوگ فنی ایران اتصال دانلود گواهی استاندارد ایران اتصال

لیست قیمت ایران اتصال

كد كالانام كالاقيمت اولشرح
1070205001زانوئى ١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠١ )ايران اتصال94000
1070205002زانوئى ٣/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٢ )ايران اتصال125000
1070205003زانوئى ١ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٣ )ايران اتصال156000
1070205004زانوئى ١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٤ )ايران اتصال333000
1070205005زانوئى ١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٥ )ايران اتصال406000
1070205006زانوئى ٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٦ )ايران اتصال790000
1070205007زانوئى ٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٧ )ايران اتصال1300000
1070205008زانوئى ٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٨ )ايران اتصال1470000
1070205009زانوئى ٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٢١٠ )ايران اتصال3120000
1070305001سه راهى ١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠١ )ايران اتصال125000
1070305002سه راهى ٣/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٢ )ايران اتصال180000
1070305003سه راهى ١ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٣ )ايران اتصال335000
1070305004سه راهى ١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٤ )ايران اتصال520000
1070305005سه راهى ١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٥ )ايران اتصال572000
1070305006سه راهى ٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٦ )ايران اتصال832000
1070305007سه راهى ٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٧ )ايران اتصال1360000
1070305008سه راهى ٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٨ )ايران اتصال1880000
1070305009سه راهى ٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣١٠ )ايران اتصال3070000
1070305014سه راهى ١/٢ اينچx٣/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٢١ )ايران اتصال180000
1070305015سه راهى ١/٢ اينچx١ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٣١ )ايران اتصال315000
1070305016سه راهى ٣/٤ اينچx١ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٣٢ )ايران اتصال315000
1070305017سه راهى ١/٢ اينچx١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٤١ )ايران اتصال470000
1070305018سه راهى ٣/٤ اينچx١-١/٤ مانسمان( ١٣٠٣٤٢ )ايران اتصال470000
1070305019سه راهى ١ اينچx١-١/٤اينچ مانسمان( ١٣٠٣٤٣ )ايران اتصال520000
1070305020سه راهى ١/٢ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٥١ )ايران اتصال520000
1070305021سه راهى ٣/٤ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٥٢ )ايران اتصال520000
1070305022سه راهى ١ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٥٣ )ايران اتصال520000
1070305023سه راهى ١-١/٤ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٥٤ )ايران اتصال572000
1070305024سه راهى ١/٢ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٦١ )ايران اتصال780000
1070305025سه راهى ٣/٤ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٦٢ )ايران اتصال780000
1070305026سه راهى ١ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٦٣ )ايران اتصال780000
1070305027سه راهى ١-١/٤ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٦٤ )ايران اتصال780000
1070305028سه راهى ١-١/٢ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٦٥ )ايران اتصال832000
1070305029سه راهى ١/٢ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧١ )ايران اتصال1250000
1070305030سه راهى ٣/٤ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧٢ )ايران اتصال1250000
1070305031سه راهى ١ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧٣ )ايران اتصال1250000
1070305032سه راهى ١-١/٤ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧٤ )ايران اتصال1250000
1070305033سه راهى ١-١/٢ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧٥ )ايران اتصال1360000
1070305034سه راهى ٢ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧٦ )ايران اتصال1360000
1070305035سه راهى ١/٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨١ )ايران اتصال1650000
1070305036سه راهى ٣/٤ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٢ )ايران اتصال1650000
1070305037سه راهى ١ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٣ )ايران اتصال1650000
1070305038سه راهى ١-١/٤ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٤ )ايران اتصال1650000
1070305039سه راهى ١-١/٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٥ )ايران اتصال1880000
1070305040سه راهى ٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٦ )ايران اتصال1880000
1070305041سه راهى ٢-١/٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٧ )ايران اتصال1880000
1070305043سه راهى ١ اينچx ٤ اينچ مانسمان(١٣٠٣١٣ )ايران اتصال2810000
1070305044سه راهى ١-١/٤ اينچx٤ اينچ مانسمان(١٣٠٣١٤ )ايران اتصال2810000
1070305045سه راهى ١-١/٢ اينچx٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣١٥ )ايران اتصال2810000
1070305046سه راهى ٢ اينچx٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣١٦ )ايران اتصال3070000
1070305047سه راهى ٢-١/٢ اينچx ٤ اينچمانسمان( ١٣٠٣١٧ )ايران اتصال3070000
1070305048سه راهى ٣ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣١٨ )ايران اتصال3070000
1071005002تبديل ١/٢ اينچx ٣/٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧٢١ )ايران اتصال82000
1071005003تبديل ١/٢ اينچx١ اينچ مانسمان( ١٣١٧٣١ )ايران اتصال141000
1071005004تبديل ٣/٤ اينچx١ اينچ مانسمان( ١٣١٧٣٢ )ايران اتصال141000
1071005005تبديل ١/٢ اينچx١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧٤١ )ايران اتصال198000
1071005006تبديل ٣/٤ اينچx١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧٤٢ )ايران اتصال198000
1071005007تبديل ١ اينچx١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧٤٣ )ايران اتصال193000
1071005008تبديل ١/٢ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٥١ )ايران اتصال271000
1071005009تبديل ٣/٤ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٥٢ )ايران اتصال271000
1071005010تبديل ١ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٥٣ )ايران اتصال245000
1071005011تبديل ١-١/٤ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٥٤ )ايران اتصال245000
1071005012تبديل ١/٢ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٦١ )ايران اتصال364000
1071005013تبديل ٣/٤ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٦٢ )ايران اتصال364000
1071005014تبديل ١ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٦٣ )ايران اتصال333000
1071005015تبديل ١-١/٤ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٦٤ )ايران اتصال312000
1071005016تبديل ١-١/٢ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٦٥ )ايران اتصال312000
1071005019تبديل ١ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٧٣ )ايران اتصال605000
1071005020تبديل ١-١/٤ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٧٤ )ايران اتصال605000
1071005021تبديل ١-١/٢ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٧٥ )ايران اتصال562000
1071005022تبديل ٢ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٧٦ )ايران اتصال562000
1071005025تبديل ١ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣١٧٨٣ )ايران اتصال770000
1071005026تبديل ١-١/٤ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣١٧٨٤ )ايران اتصال770000
1071005027تبديل ١-١/٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣١٧٨٥ )ايران اتصال710000
1071005028تبديل ٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣١٧٨٦ )ايران اتصال710000
1071005029تبديل ٢-١/٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣١٧٨٧ )ايران اتصال710000
1071005033تبديل ١-١/٤ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧١٤ )ايران اتصال1420000
1071005034تبديل ١-١/٢ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧١٥ )ايران اتصال1420000
1071005035تبديل ٢ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧١٦ )ايران اتصال1060000
1071005036تبديل ٢/١/٢ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧١٧ )ايران اتصال1100000
1071005037تبديل ٣ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧١٨ )ايران اتصال1100000
1072305001سر دنده ١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠١ )ايران اتصال70000
1072305002سر دنده ٣/٤ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٢ )ايران اتصال80000
1072305003سر دنده ١ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٣ )ايران اتصال120000
1072305004سر دنده ١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٤ )ايران اتصال230000
1072305005سر دنده ١-١/٢ اينچ مانسمان(١٣٧٧٠٥ )ايران اتصال240000
1072305006سر دنده ٢ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٦ )ايران اتصال265000
1072305007سر دنده ٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٧ )ايران اتصال530000
1072305008سر دنده ٣ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٨ )ايران اتصال560000
1072305009سر دنده ٤ اينچ مانسمان( ١٣٧٧١٠ )ايران اتصال880000