ایران اتصال آسیا

ایران اتصال آسیا

صنایع فولادی ایران اتصال آسیا، تولید کننده اتصالات مانیسمان گازی

درباره ایران اتصال آسیا:

صنايع فولادي ايران اتصال_آسيا توليد اتصالات گاز رادر سال 1369 ازكارگاهي كوچك واقع در سه راه افسريه تهران آغاز نمود و درآغاز شروع به توليد محدود زانوهاي جوشي كرد.

اما پس از مدتي وپس از كسب تجربه مطلوب موفق به گسترش فعاليت خود شد .درسال 1373ماباكوشش وتلاش فراوان توانستيم واحد نوليدي انواع سه راهي جوشی را راه اندازي نموده وبا ياري خداوند متعال به يكي از بزرگترين توليدكنندگان اتصالات جوشی گاز تبديل شويم .ازسال 1375 هدف ما بر روي توليد محصولاتي با كيفيت عالي متمركز گرديد.

با مطالعه وسعي در به روز كردن روش توليد به راحتي توانستيم محصولاتي با كيفيتي قابل رقابت با محصولات خارجي توليد نماييم.محصولات ما شامل موارد ذيل مي باشد.

 

نام مجموعه ایران اتصال آسیا
زمان شروع به کار 1369
نام مدیر عامل سید جواد لطفی آشتیانی
محل کارخانه تهران و استان مرکزی
تعداد افراد شاغل بیش از ۲۵۰
محصولات دیگر تولیدی اتصالات مانسمان و درزدار
تنوع سایز سایز ۱/۲ به بالا

بازرگانی کشیشی ، نمایندگی رسمی "ایران اتصال آریا"

کاتالوگ فنی ایران اتصال دانلود گواهی استاندارد ایران اتصال

لیست قیمت ایران اتصال

كد كالانام كالامشخصه كالاقيمت اول
1070205001زانوئى ١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠١ )ايران اتصال35079000
1070205002زانوئى ٣/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٢ )ايران اتصال250109000
1070205003زانوئى ١ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٣ )ايران اتصال170132000
1070205004زانوئى ١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٤ )ايران اتصال100207000
1070205005زانوئى ١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٥ )ايران اتصال100263000
1070205006زانوئى ٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٦ )ايران اتصال50384000
1070205007زانوئى ٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٧ )ايران اتصال25671000
1070205008زانوئى ٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٨ )ايران اتصال30869000
1070205009زانوئى ٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٢١٠ )ايران اتصال152079000
1070305001سه راهى ١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠١ )ايران اتصال300118000
1070305002سه راهى ٣/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٢ )ايران اتصال200152000
1070305003سه راهى ١ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٣ )ايران اتصال120175000
1070305004سه راهى ١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٤ )ايران اتصال100292000
1070305005سه راهى ١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٥ )ايران اتصال0394000
1070305006سه راهى ٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٦ )ايران اتصال0572000
1070305007سه راهى ٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٧ )ايران اتصال20950000
1070305008سه راهى ٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٨ )ايران اتصال201155000
1070305009سه راهى ٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣١٠ )ايران اتصال2365000
1070305014سه راهى ١/٢ اينچx٣/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٢١ )ايران اتصال160152000
1070305015سه راهى ١/٢ اينچx١ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٣١ )ايران اتصال110186000
1070305016سه راهى ٣/٤ اينچx١ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٣٢ )ايران اتصال110186000
1070305017سه راهى ١/٢ اينچx١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٤١ )ايران اتصال75260000
1070305018سه راهى ٣/٤ اينچx١-١/٤ مانسمان( ١٣٠٣٤٢ )ايران اتصال75260000
1070305019سه راهى ١ اينچx١-١/٤اينچ مانسمان( ١٣٠٣٤٣ )ايران اتصال75292000
1070305020سه راهى ١/٢ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٥١ )ايران اتصال45315000
1070305021سه راهى ٣/٤ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٥٢ )ايران اتصال45315000
1070305022سه راهى ١ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٥٣ )ايران اتصال45315000
1070305023سه راهى ١-١/٤ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٥٤ )ايران اتصال45394000
1070305024سه راهى ١/٢ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٦١ )ايران اتصال40539000
1070305025سه راهى ٣/٤ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٦٢ )ايران اتصال40539000
1070305026سه راهى ١ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٦٣ )ايران اتصال40539000
1070305027سه راهى ١-١/٤ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٦٤ )ايران اتصال40539000
1070305028سه راهى ١-١/٢ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٦٥ )ايران اتصال40572000
1070305029سه راهى ١/٢ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧١ )ايران اتصال20935000
1070305030سه راهى ٣/٤ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧٢ )ايران اتصال20935000
1070305031سه راهى ١ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧٣ )ايران اتصال20935000
1070305032سه راهى ١-١/٤ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧٤ )ايران اتصال20935000
1070305033سه راهى ١-١/٢ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧٥ )ايران اتصال20950000
1070305034سه راهى ٢ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧٦ )ايران اتصال20950000
1070305035سه راهى ١/٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨١ )ايران اتصال1056000
1070305036سه راهى ٣/٤ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٢ )ايران اتصال151056000
1070305037سه راهى ١ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٣ )ايران اتصال151056000
1070305038سه راهى ١-١/٤ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٤ )ايران اتصال151056000
1070305039سه راهى ١-١/٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٥ )ايران اتصال151155000
1070305040سه راهى ٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٦ )ايران اتصال151155000
1070305041سه راهى ٢-١/٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٧ )ايران اتصال151155000
1070305043سه راهى ١ اينچx ٤ اينچ مانسمان(١٣٠٣١٣ )ايران اتصال2167000
1070305044سه راهى ١-١/٤ اينچx٤ اينچ مانسمان(١٣٠٣١٤ )ايران اتصال2167000
1070305045سه راهى ١-١/٢ اينچx٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣١٥ )ايران اتصال2167000
1070305046سه راهى ٢ اينچx٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣١٦ )ايران اتصال2365000
1070305047سه راهى ٢-١/٢ اينچx ٤ اينچمانسمان( ١٣٠٣١٧ )ايران اتصال2365000
1070305048سه راهى ٣ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣١٨ )ايران اتصال2365000
1071005002تبديل ١/٢ اينچx ٣/٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧٢١ )ايران اتصال40072000
1071005003تبديل ١/٢ اينچx١ اينچ مانسمان( ١٣١٧٣١ )ايران اتصال25083000
1071005004تبديل ٣/٤ اينچx١ اينچ مانسمان( ١٣١٧٣٢ )ايران اتصال25083000
1071005005تبديل ١/٢ اينچx١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧٤١ )ايران اتصال170105000
1071005006تبديل ٣/٤ اينچx١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧٤٢ )ايران اتصال170105000
1071005007تبديل ١ اينچx١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧٤٣ )ايران اتصال170109000
1071005008تبديل ١/٢ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٥١ )ايران اتصال100143000
1071005009تبديل ٣/٤ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٥٢ )ايران اتصال100143000
1071005010تبديل ١ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٥٣ )ايران اتصال100132000
1071005011تبديل ١-١/٤ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٥٤ )ايران اتصال100132000
1071005012تبديل ١/٢ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٦١ )ايران اتصال90253000
1071005013تبديل ٣/٤ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٦٢ )ايران اتصال90253000
1071005014تبديل ١ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٦٣ )ايران اتصال90210000
1071005015تبديل ١-١/٤ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٦٤ )ايران اتصال90217000
1071005016تبديل ١-١/٢ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٦٥ )ايران اتصال90217000
1071005019تبديل ١ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٧٣ )ايران اتصال50418000
1071005020تبديل ١-١/٤ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٧٤ )ايران اتصال50418000
1071005021تبديل ١-١/٢ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٧٥ )ايران اتصال50363000
1071005022تبديل ٢ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٧٦ )ايران اتصال50363000
1071005025تبديل ١ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣١٧٨٣ )ايران اتصال40451000
1071005026تبديل ١-١/٤ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣١٧٨٤ )ايران اتصال40451000
1071005027تبديل ١-١/٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣١٧٨٥ )ايران اتصال40396000
1071005028تبديل ٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣١٧٨٦ )ايران اتصال40396000
1071005029تبديل ٢-١/٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣١٧٨٧ )ايران اتصال40396000
1071005033تبديل ١-١/٤ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧١٤ )ايران اتصال880000
1071005034تبديل ١-١/٢ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧١٥ )ايران اتصال880000
1071005035تبديل ٢ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧١٦ )ايران اتصال847000
1071005036تبديل ٢/١/٢ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧١٧ )ايران اتصال803000
1071005037تبديل ٣ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧١٨ )ايران اتصال803000
1072305001سر دنده ١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠١ )ايران اتصال80064000
1072305002سر دنده ٣/٤ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٢ )ايران اتصال60072000
1072305003سر دنده ١ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٣ )ايران اتصال40080000
1072305004سر دنده ١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٤ )ايران اتصال300116000
1072305005سر دنده ١-١/٢ اينچ مانسمان(١٣٧٧٠٥ )ايران اتصال200120000
1072305006سر دنده ٢ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٦ )ايران اتصال100176000
1072305007سر دنده ٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٧ )ايران اتصال60290000
1072305008سر دنده ٣ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٨ )ايران اتصال35429000
1072305009سر دنده ٤ اينچ مانسمان( ١٣٧٧١٠ )ايران اتصال20704000