ایران اتصال آسیا

ایران اتصال آسیا

صنایع فولادی ایران اتصال آسیا، تولید کننده اتصالات مانیسمان گازی

درباره ایران اتصال آسیا:

صنايع فولادي ايران اتصال_آسيا توليد اتصالات گاز رادر سال 1369 ازكارگاهي كوچك واقع در سه راه افسريه تهران آغاز نمود و درآغاز شروع به توليد محدود زانوهاي جوشي كرد.

اما پس از مدتي وپس از كسب تجربه مطلوب موفق به گسترش فعاليت خود شد .درسال 1373ماباكوشش وتلاش فراوان توانستيم واحد نوليدي انواع سه راهي جوشی را راه اندازي نموده وبا ياري خداوند متعال به يكي از بزرگترين توليدكنندگان اتصالات جوشی گاز تبديل شويم .ازسال 1375 هدف ما بر روي توليد محصولاتي با كيفيت عالي متمركز گرديد.

با مطالعه وسعي در به روز كردن روش توليد به راحتي توانستيم محصولاتي با كيفيتي قابل رقابت با محصولات خارجي توليد نماييم.محصولات ما شامل موارد ذيل مي باشد.

 

نام مجموعه ایران اتصال آسیا
زمان شروع به کار 1369
نام مدیر عامل سید جواد لطفی آشتیانی
محل کارخانه تهران و استان مرکزی
تعداد افراد شاغل بیش از ۲۵۰
محصولات دیگر تولیدی اتصالات مانسمان و درزدار
تنوع سایز سایز ۱/۲ به بالا

بازرگانی کشیشی ، نمایندگی رسمی ایران اتصال آریا

کاتالوگ فنی ایران اتصال دانلود گواهی استاندارد ایران اتصال

لیست قیمت ایران اتصال

كد كالانام كالامشخصه كالا
1070205001زانوئى ١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠١ )ايران اتصال350
1070205002زانوئى ٣/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٢ )ايران اتصال250
1070205003زانوئى ١ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٣ )ايران اتصال170
1070205004زانوئى ١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٤ )ايران اتصال130
1070205005زانوئى ١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٥ )ايران اتصال100
1070205006زانوئى ٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٦ )ايران اتصال55
1070205007زانوئى ٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٧ )ايران اتصال25
1070205008زانوئى ٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٢٠٨ )ايران اتصال25
1070205009زانوئى ٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٢١٠ )ايران اتصال15
1070305001سه راهى ١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠١ )ايران اتصال300
1070305002سه راهى ٣/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٢ )ايران اتصال200
1070305003سه راهى ١ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٣ )ايران اتصال100
1070305004سه راهى ١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٤ )ايران اتصال100
1070305005سه راهى ١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٥ )ايران اتصال80
1070305006سه راهى ٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٦ )ايران اتصال40
1070305007سه راهى ٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٧ )ايران اتصال20
1070305008سه راهى ٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٠٨ )ايران اتصال30
1070305009سه راهى ٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣١٠ )ايران اتصال
1070305014سه راهى ١/٢ اينچx٣/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٢١ )ايران اتصال200
1070305015سه راهى ١/٢ اينچx١ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٣١ )ايران اتصال100
1070305016سه راهى ٣/٤ اينچx١ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٣٢ )ايران اتصال100
1070305017سه راهى ١/٢ اينچx١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٤١ )ايران اتصال100
1070305018سه راهى ٣/٤ اينچx١-١/٤ مانسمان( ١٣٠٣٤٢ )ايران اتصال100
1070305019سه راهى ١ اينچx١-١/٤اينچ مانسمان( ١٣٠٣٤٣ )ايران اتصال100
1070305020سه راهى ١/٢ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٥١ )ايران اتصال80
1070305021سه راهى ٣/٤ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٥٢ )ايران اتصال80
1070305022سه راهى ١ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٥٣ )ايران اتصال80
1070305023سه راهى ١-١/٤ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٥٤ )ايران اتصال80
1070305024سه راهى ١/٢ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٦١ )ايران اتصال40
1070305025سه راهى ٣/٤ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٦٢ )ايران اتصال40
1070305026سه راهى ١ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٦٣ )ايران اتصال40
1070305027سه راهى ١-١/٤ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٦٤ )ايران اتصال40
1070305028سه راهى ١-١/٢ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٦٥ )ايران اتصال40
1070305029سه راهى ١/٢ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧١ )ايران اتصال20
1070305030سه راهى ٣/٤ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧٢ )ايران اتصال20
1070305031سه راهى ١ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧٣ )ايران اتصال20
1070305032سه راهى ١-١/٤ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧٤ )ايران اتصال20
1070305033سه راهى ١-١/٢ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧٥ )ايران اتصال20
1070305034سه راهى ٢ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٧٦ )ايران اتصال20
1070305035سه راهى ١/٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨١ )ايران اتصال
1070305036سه راهى ٣/٤ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٢ )ايران اتصال30
1070305037سه راهى ١ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٣ )ايران اتصال30
1070305038سه راهى ١-١/٤ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٤ )ايران اتصال30
1070305039سه راهى ١-١/٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٥ )ايران اتصال30
1070305040سه راهى ٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٦ )ايران اتصال30
1070305041سه راهى ٢-١/٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣٠٣٨٧ )ايران اتصال30
1070305043سه راهى ١ اينچx ٤ اينچ مانسمان(١٣٠٣١٣ )ايران اتصال15
1070305044سه راهى ١-١/٤ اينچx٤ اينچ مانسمان(١٣٠٣١٤ )ايران اتصال15
1070305045سه راهى ١-١/٢ اينچx٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣١٥ )ايران اتصال15
1070305046سه راهى ٢ اينچx٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣١٦ )ايران اتصال
1070305047سه راهى ٢-١/٢ اينچx ٤ اينچمانسمان( ١٣٠٣١٧ )ايران اتصال
1070305048سه راهى ٣ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣٠٣١٨ )ايران اتصال
1071005002تبديل ١/٢ اينچx ٣/٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧٢١ )ايران اتصال400
1071005003تبديل ١/٢ اينچx١ اينچ مانسمان( ١٣١٧٣١ )ايران اتصال300
1071005004تبديل ٣/٤ اينچx١ اينچ مانسمان( ١٣١٧٣٢ )ايران اتصال300
1071005005تبديل ١/٢ اينچx١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧٤١ )ايران اتصال200
1071005006تبديل ٣/٤ اينچx١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧٤٢ )ايران اتصال200
1071005007تبديل ١ اينچx١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧٤٣ )ايران اتصال200
1071005008تبديل ١/٢ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٥١ )ايران اتصال200
1071005009تبديل ٣/٤ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٥٢ )ايران اتصال200
1071005010تبديل ١ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٥٣ )ايران اتصال200
1071005011تبديل ١-١/٤ اينچx١-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٥٤ )ايران اتصال200
1071005012تبديل ١/٢ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٦١ )ايران اتصال120
1071005013تبديل ٣/٤ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٦٢ )ايران اتصال120
1071005014تبديل ١ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٦٣ )ايران اتصال120
1071005015تبديل ١-١/٤ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٦٤ )ايران اتصال120
1071005016تبديل ١-١/٢ اينچx٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٦٥ )ايران اتصال120
1071005019تبديل ١ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٧٣ )ايران اتصال80
1071005020تبديل ١-١/٤ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٧٤ )ايران اتصال80
1071005021تبديل ١-١/٢ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٧٥ )ايران اتصال80
1071005022تبديل ٢ اينچx٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣١٧٧٦ )ايران اتصال80
1071005025تبديل ١ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣١٧٨٣ )ايران اتصال50
1071005026تبديل ١-١/٤ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣١٧٨٤ )ايران اتصال50
1071005027تبديل ١-١/٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣١٧٨٥ )ايران اتصال50
1071005028تبديل ٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣١٧٨٦ )ايران اتصال50
1071005029تبديل ٢-١/٢ اينچx٣ اينچ مانسمان( ١٣١٧٨٧ )ايران اتصال50
1071005033تبديل ١-١/٤ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧١٤ )ايران اتصال30
1071005034تبديل ١-١/٢ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧١٥ )ايران اتصال30
1071005035تبديل ٢ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧١٦ )ايران اتصال30
1071005036تبديل ٢/١/٢ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧١٧ )ايران اتصال30
1071005037تبديل ٣ اينچx ٤ اينچ مانسمان( ١٣١٧١٨ )ايران اتصال30
1072305001سر دنده ١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠١ )ايران اتصال800
1072305002سر دنده ٣/٤ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٢ )ايران اتصال600
1072305003سر دنده ١ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٣ )ايران اتصال400
1072305004سر دنده ١-١/٤ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٤ )ايران اتصال300
1072305005سر دنده ١-١/٢ اينچ مانسمان(١٣٧٧٠٥ )ايران اتصال200
1072305006سر دنده ٢ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٦ )ايران اتصال100
1072305007سر دنده ٢-١/٢ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٧ )ايران اتصال60
1072305008سر دنده ٣ اينچ مانسمان( ١٣٧٧٠٨ )ايران اتصال40
1072305009سر دنده ٤ اينچ مانسمان( ١٣٧٧١٠ )ايران اتصال20